Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis (S.V.K.)

Het Sociaal Verhuurkantoor : De ideale manier van huren !


ALGEMENE VOORSTELLING

De sociale verhuurkantoren (SVK) zijn erkend en worden gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1998. Hun doel is om een deel van de Brusselse huurmarkt socialer te maken om zo mensen met een beperkt inkomen toe te staan om in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning te kunnen wonen.

Eigenaars die hun eigendom toevertrouwen aan een SVK krijgen veel diensten en garanties, waaronder de zekerheid van elke maand hun huurgeld te krijgen en het onderhoud van de woning.

JPEG

Bovenop de verhuur van een eigendom biedt het SVK Verhaegen de eigenaar hulp aan bij de renovatie (en conformstelling indien nodig). Ze beschikt ook over een netwerk van openbare sociale diensten die steun kan bieden aan de huurders die effectief in het pand gaan wonen. Samen met het OCMW van Sint-Gillis is ze dus een hoeksteen van de realisatie van het sociale werk in de gemeente.

Momenteel is ze op zoek naar woningen om haar opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
Uitzonderlijke aankoop van een gebouw door onze SVK !

Op 23/12/2020, aan de vooravond van onze besloten eindejaarsfeesten, zijn we er trots op dat we onze eerste uitzonderlijke aankoop hebben gedaan van het gebouw aan de Montenegrostraat 21 in Sint-Gillis, in de complexe sanitaire omstandigheden zoals we die allemaal (...)
Lire

GESCHIEDENIS

Het SVK Verhaegen werd in 2002 opgericht als initiatief van de gemeente, gesubsidieerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en gereguleerd door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dankzij een gewestelijke subsidie kunnen wij de woningen die wij beheren ter beschikken stellen van minderbedeelde personen.

Het doel van het SVK is:

  1. Minderbedeelde personen helpen bij hun zoektocht naar een woning door panden met een lage huurprijs, die onder de marktprijs ligt, voor te stellen.
  2. Eigenaars helpen bij het beheer en/of de renovatie van hun eigendom.

JPEG De gemeente Sint-Gillis heeft altijd een bijzondere aandacht gehad voor de staat van de gebouwen van Sint-Gillis ; daarom werkt het agentschap nauw samen met de gemeente en meer bepaald met haar regie voor grondbeleid, de Schepen van huivesting en de dienst Stedenbouw, de vzw CBVV en de dienst die instaat voor hulp bij de aanvraag van de renovatiepremies.

Het OCMW van Sint-Gillis is ook een bevoorrechte partner waarmee het SVK nauw samenwerkt, zowel in het kader van de professionele herinschakeling als de psycho-sociale opvolging van de huurders.