Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Nieuws

2018 : Het jaar van de nieuwe fiscale bepalingen !

Naast het beheer, het recht op gewestelijke premies (renovatie, energie, verfraaiing van gevels), de gegarandeerde huur en de ruime dekking van huurschade kan u, indien u uw eigendom toevertrouwd aan het SVK, genieten van:

-  Een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing;

-  Een bijkomende jaarlijkse gemeentelijke premie.


Lire

Er wordt over het svk verhaegen gepraat !

In een uitgave die gaat over huisvesting kan u een artikel van december 2017 van de « cahiers de l’éducation permanente » terugvinden met een sticker die het werk binnen ons sociaal verhuurkantoor illustreert.

Ontdek hier het artikel !


Lire

Renovatieproject ten gunste van daklozen

Sinds verschillende jaren en dit onder impuls van het OCMW van Sint-Gillis, zijn we heel gevoelig voor de thema’s slechte woonomstandigheden en daklozen. Wij hebben dus verschillende projecten van Transitwoningen opgestart samen met de dienst Begeleid Wonen van het OCMW, steun geboden aan Housing First en onze banden met de vzw CBVV aangebaald.

Dit jaar hebben we met de hulp van de vzw Diogènes een renovatieproject van woningen opgestart dat oplossingen zal bieden aan hun publiek via het project « station logement ».

Eigenaars die niet over voldoende middelen beschikten om hun werken tot een goed einde te brengen konden een lening aangaan via een partner van de vzw. Het SVK Verhaegen controleert de werken en garandeert via de huuropbrengsten de terugbetaling van de lening.

Een echte WIN-WIN formule: de eigenaar krijgt een volledig gerenoveerd eigendom en de huurder vindt een degelijke woning aan een betaalbare prijs.


Lire

Een groot heropbouwproject !

In samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis hebben wij ons gebogen over een stedelijk heropbouwproject van een oude patriciërswoning naar een volledig gerenoveerd huurpand waar een groot gezin voor een lage huurprijs kan wonen en die een erkende kinderkribbe huisvest voor de opvang van 26 kinderen. Deze complete renovatie heeft aandacht voor een groot aantal aspecten zoals socio-professionele herinschakeling, energieprestaties, heropbouw van een leegstaande woning en opvangruimte voor kinderen.


Lire

De SVK van Sint-Gillis is positief bezig, kom het met ons vieren !

Waar ? In onze nieuwe locatie op De Merodestraat, 121 – 1060 Sint-Gillis
Wanneer ? Op 8 juni om 12.30 uur

On programma :

Om 12 :30 : Deuropening en ontvangen wij jullie met veel plezier
Om 13 :15 : Toespraak in aanwezigheid van Charles Picqué, Burgemeester van Sint-Gillis :

Om 12 :30 : Deuropening en ontvangen wij jullie met veel plezier
Om 13 :15 : Toespraak in aanwezigheid van Charles Picqué, Burgemeester van Sint-Gillis :

-  Sandrine Debunne, Voorzitster van de SVK Verhaegen ;
-  Jean Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis ;
-  Patrick Debouverie, schepen van financiën van Sint-Gillis ;
-  Marc Bellis, eigenaar van SVK en Voorzitter van Solidariteit-Huisvesting
-  Jean T’Kint, eigenaar van SVK en bestuurder van ARGHIAS bvba

Om 14:00 - een drink daarna gaan we ook onze nieuwe locaties bezoeken en kennis maken met onze partners

Om 16:00 - Afsluiting van het evenement


Lire

Het SVK verhuist

Dank zij het goede beheer van de voorbije jaren blijven wij groeien! Wij houden ons bezig met steeds meer panden, meer nieuwe huurders en eigenaars zodat wij naar grotere lokalen moesten verhuizen die beter aangepast zijn aan het onthaal van ons publiek.

U kunt ons in de De Merodestraat 121 in 1060 Sint-Gillis vinden !


Lire

Een geweldige wenskaart !


Lire