Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Onze partners

A. Algemene steun :

U zoekt een woning ? U hebt vragen over uw woning, het beheer ervan of eenvoudig weg uw rechten en plichten?

Historisch werken we nauw samen met 3 partners die u kunnen helpen en begeleiden :

-  De sociale dienst van de gemeente Sint-Gillis :
o Adres: Van Menenplein, 39 te 1060 Sint-Gillis
o Tel : 02/536.02.59
o E-mail : servicesocial.1060@stgilles.irisnet.be

-  Het OCMW van Sint-Gillis, en meer bepaald de dienst begeleid wonen :
o Adres : Fernand Bernierstraat, 40 te 1060 Sint-Gillis
o Tel : 02/600.55.30
o E-mail : ha@cpasstgilles.irisnet.be

-  De vzw CBVV en meer bepaald de dienst huisvesting :
o Adres: Fortstraat, 25 te 1060 Sint-Gillis
o Tel : 02/ 600.57.33 ou 36 (of huisvestingtafel)

Andere nuttige adressen :

-  Dienst Nabijheidsjustitie en Dienst Sociale Bemiddeling
o Adres: Vanderschrickstraat, 71 te 1060 Sint-Gillis
o Tel: 02/542.62.40
o E-mail : secretariat.juridique@stgilles.irisnet.be of mediation.1060@stgilles.irisnet.be


B. Conventionele woningen :

Naast de « klassieke » woningen (diegene die aan ons toekenningsregklement onderworpen werden) beschikken wij over ongeveer 15% van het patrimonium dat gereserveerd is voor specifieke en vernieuwende sociale projecten:

-  Transitwoningen : Een samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis en meer bepaald de dienst Begeleid Wonen waar sommige van onze woningen voorbehouden zijn voor daklozen of bijna-daklozen om deze mensen een voorlopig (maximum 18 maanden) onderkomen te bieden om opnieuw de draad te kunnen oppakken. Sommige appartementen zijn voorbehouden voor alleenstaanden of alleenstaande moeders met kinderen die al dan niet het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Dit jaar staren we met een nieuwe samenwerking met het « Home du Pré » om mensen die er vertrekken door te verwijzen.

-  Het project « KAP » : Een samenwerking met de vzw CEMO en meer bepaald via het project « Kot Autonome Provisoire », waarbij sommige van onze woningen voorbehouden zijn voor jongeren tot 25 jaar die gebroken hebben met hun familie en die, vaak, uit jeugdinstellingen komen maar toch hun autonomie willen herwinnen. Dit jaar werd de samenwerking uitgebreid door een extra appartement voor dit project voor te behouden.

-  Housing First : Overgewaaid uit de Verenigde Staten biedt dit Housing First project een degelijke en toegankelijke woning aan aan daklozen met een combinatie van verschillende gezondheidsproblemen (verslavingen + mentale gezondheid) die reeds lang op straat leven.

De woonst wordt onder zo weinig mogelijk voorwaarden aangeboden. Heel snel na het opduiken van dit project in Brussel zijn wij, in samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis, op de kar gesprongen en bieden wij, sinds 2015, twee appartementen per jaar aan parallel met de ontwikkeling van heel diverse samenwerkingen met de professionals van de sector. In chronologische volgorde hebben we samengewerkt met « Infirmiers de Rue » , SMES-B en dit jaar bieden we steun aan het project « station-logement » van de vzw Diogènes.

Het bijzonder van dit laatste project is dat we, door hun financiele steun, via een partnervereniging, 2 bijkomende logementen kunnen renoveren.

-  Het medisch huis ASaSo : Sinds vele jaren actief op het grondgebied van Sint Gillis kreeg ook een woning toegewezen voor een familie die gevolgd wordt door het medisch huis. Omdat we er van overtuigd zijn dat een slechte woning een rechtsreeks gevolg heeft voor de gezondheid van de huurders hebben we besloten op dit project met ASaSo. Op te straten