Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Statuten, rekeningen en activiteitenverslag

1. Onze statuten en publicaties :

Door hier te klikken vindt u onze gecoördineerde statuten en de gegevens die vermeld staan in de kruispuntbank der ondernemingen.

Alle publicaties in het Staatsblad worden er vermeld.

2. Onze rekeningen :

Om volledig transparant te werken werd onze laatste balans neergelegd en kan u deze hier downloaden.

3. Ons activiteitenverslag :

Klik hier om ons laatste activiteitenverslag in te kijken.