Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Renovatieproject ten gunste van daklozen

Sinds verschillende jaren en dit onder impuls van het OCMW van Sint-Gillis, zijn we heel gevoelig voor de thema’s slechte woonomstandigheden en daklozen. Wij hebben dus verschillende projecten van Transitwoningen opgestart samen met de dienst Begeleid Wonen van het OCMW, steun geboden aan Housing First en onze banden met de vzw CBVV aangebaald.

Dit jaar hebben we met de hulp van de vzw Diogènes een renovatieproject van woningen opgestart dat oplossingen zal bieden aan hun publiek via het project « station logement ».

Eigenaars die niet over voldoende middelen beschikten om hun werken tot een goed einde te brengen konden een lening aangaan via een partner van de vzw. Het SVK Verhaegen controleert de werken en garandeert via de huuropbrengsten de terugbetaling van de lening.

Een echte WIN-WIN formule: de eigenaar krijgt een volledig gerenoveerd eigendom en de huurder vindt een degelijke woning aan een betaalbare prijs.


Via dit mechanisme zullen er twee nieuwe woningen op de markt komen.