Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Wat zijn uw voordelen?

Eigenaar die ons hun pand toevertrouwen genieten van veel diensten en garanties, waaronder de zekerheid van elke maand hun huur te ontvangen en het onderhoud van het pand.

Er bestaan twee grote categorieën voordelen voor de eigenaars/investeerders :


A. Een verhuur zonder risico en zonder zorgen :

Wij zijn de ideale partner voor eigenaars die verlost willen worden van de zorgen die verhuren met zich meebrengt:

Elke maand een gegarandeerde huur : De huur wordt steeds naar de eigenaar gestort zelf indien de huurder niet betaalt of het pand tijdelijk leeg staat ;

• De betaling van de voorschotten voor gemeenschappelijke kosten en het verbruik van de huurder ;

• Verhuur op basis van een plaatsbeschrijving die opgemaakt wordt door een onafhankelijke landmeter ;

Het pand opnieuw opfrissen na de verhuur (rekening houdend met normale huurschade) ;

De dekking van uw vastgoed in het kader van een volledige brandverzekering voor rekening van de huurder met afstand van beroep ;

Het onderhoud van de eigendom als « een goede huisvader » : Tijdens en aan het einde van het contract dekken wij huurschade. Het onderhoud van de verwarmingsketels wordt eveneens uitgevoerd. De eigenaar is dus zeker dat hij zijn eigendom in goede staat terugkrijgt. Normale slijtage blijft ten laste van de eigenaar maar wij geven goede raad bij dit type vragen. Wij beschikken over een uitsteklende technische dienst die ons toelaat om onze engagementen na te komen.

B. Vele premies en fiscale aanmoedigingen :

1) Met ons samenwerken betekent dat u maximaal recht heeft op, in het kader van renovatieprojecten, toegekende premies : Gewestelijke premie voor de renovatie van woningen, Premies voor verfraaiing van gevels, Energiepremie, enz.

Het bedrag van deze hulp varieert naargelang de uitgevoerde werken wat ook uw inkomsten mogen zijn. Wij schatten, gemiddeld een vermindering van ongeveer 35% van de totaalkost van de volledige renovatie.

2) Fiscale voordelen : Door ons het beheer van uw eigendom toe te vertrouwen geniet u van een vermindering van de onroerende voorheffing van 100 %.