Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Onze kenmerken :

A. Huurgelden die nog lager liggen dan wat aan de eigenaars aangeboden wordt :

Een van de bijzonderheden van een SVK is dat de huur die aan de huurders met lage inkomsten (lager dan de inkomensgrens om over een sociale woning te mogen beschikken) gevraagd wordt, lager ligt dan wat aan de eigenaar aangeboden wordt. Het SVK Verhaegen werkt als tussenpersoon tussen beide partijen om zo de koopkracht van de families te versterken.

B. Degelijke woningen :

De onderhandelingen met de eigenaars houden steeds rekening met de kwaliteit van de woning opdat we de gezinnen een degelijke woning zouden kunnen aanbieden. De beheerders houden ook vaak rekening met het energieluik en zullen zowel structurele oplossingen voorstellen (eigenaars) als gedragswijzigingen (huurders).

C. Een netwerk :

Ons SVK maakt deel uit van een netwerk en zorgt zo vaak voor de inschakeling van mensen via de huisvesting. Wij staan regelmatig in contact met de sociale werkers die onze huurders komen bijstaan wanneer dit nodig blijkt. Voor meer informatie over onze partners kan u hier klikken.


Het SVK, een steuntje in de rug om een in degelijke woning aan een redelijke prijs te kunnen wonen.

U bent kandidaat huurder of een instelling die met een welbepaald publiek werkt ?

U kent eigenaars of investeerders die interesse zouden kunnen hebben in een samenwerking met ons SVK ?

Aarzel niet om erover te praten met de mensen rond u !

Wij kunnen samen een project op poten zetten dat zal bijdragen tot de opwaardering van de Brusselse woningen en een familie huisvesten tegen een lage prijs.